Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Krokowej powstała w grudniu 1948 roku. Znajdowała się w budynku Gromadzkiej Rady Narodowej. W latach 1975 – 1989 mieściła się w krokowskim pałacu, następnie przeniesiono ją do tzw. „białego domku”. Dwa lata później przeniesiona została do budynku, mieszczącego się w sąsiedztwie Gimnazjum im. Jana Pawła II, gdzie dziś znajduje się Niepubliczne Przedszkole „Pod Topolą”. Po trzech latach władze podjęły decyzję o kolejnej zmianie lokalizacji biblioteki. Przeniesiona została do lokalu obok, zajmowanego wcześniej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Było to pomieszczenie o powierzchni 99 m², z wyodrębnionym gabinetem dyrektora, niewielką czytelnią i zapleczem socjalnym. Z powodu złych warunków lokalowych, biblioteka nawiązała współpracę z pobliskim gimnazjum, a także szkołą podstawową, gdzie organizowano spotkania autorskie. Przez wiele lat biblioteka podlegała Gminnej Samorządowej Inicjatywie Kulturalno – Oświatowej (GSIKO), która miała swoją siedzibę w Pałacu w Krokowej. Organizowano liczne imprezy kulturalne, m.in. wystawy obrazów, degustacje dań z różnych stron świata oraz świąteczne spotkania, a w okresie letnim odbywały się festyny w pałacowym parku.

W 2011 roku biblioteka przeniesiona została do lokalu znajdującego się w sąsiedztwie Ochotniczej Straży Pożarnej, przy ul. Wejherowskiej, wyremontowanego ze środków otrzymanych w ramach programu „Infrastruktura Bibliotek”. Otwarcie nowej siedziby miało miejsce w październiku 2011 r. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 210.000 zł., z tego: Gmina Krokowa 170.000 zł Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 40.000 zł). Na miejscu skorzystać można z kawiarenki internetowej z bezpłatnym dostępem do Internetu jak i z czytelni. Od 2005 roku funkcję dyrektora biblioteki pełniła starszy kustosz Iwona Dudzik. Z początkiem marca 2018 roku stanowisko dyrektora przejęła starszy kustosz Mirosława Wiśniewska.

 

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Dane adresowe:

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Wejherowska 10

84-110 Krokowa

tel. 58 673 99 46

e-mail: biblioteka@gbpkrokowa.pl